Бухгалтерська звітність

Баланс на 31 грудня 2020 року та Звіт про фінансові результати за 2020 рік.

Баланс на 30.09.2020 року та Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року.

Баланс на 30.06.2020р. та Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020р.

Баланс на 31 грудня 2019 р. та звіт про фінансові результати за  2019р.

Баланс на 30 вересня 2019 р.та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019р.

Баланс на 30 червня 2019 р. та звіт про фінансові результати за I Півріччя  2019р.

Баланс на 31 березня 2019 р. та звіт про фінансові результати за I квартал  2019р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2018 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2018 р.